בית הקברות הישן ברחוב וסולה לודז

הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםבתי קברותמענייןאנגלית

JGuide LO WE CE 1Sבית הקברות הישן ברחוב וסולה לודז
Photos by Andrzej Stanislawski
אתר זה נמצא בבנייהקישורים
אתר בית הקברות בלודז'
The Old Cemetery on ul. Wesola
The Old Jewish Cemetery In Lodz